Policy introduktionskort

SGF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt PGA, GAF, SGA-kort kan nyttjas för besök hos oss på Golf South Sthlm i tjänste- och studiesyfte.

Golf South Sthlm ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt innehavare av PGA, GAF och SGA-kort förutsatt att besöket har anmälts minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas, ej heller i kombination med våra golfpaket.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.  

Anmälan av besök sker enligt nedan, om föranmälan inte görs så gäller ordinarie greenfee. Observera att vi från och med 2021 inte deltar i samarbetet inom Södermanlands GDF och tar därför inte emot dessa introduktionskort.

För spel på SGF:s introduktionskort samt utmärkelsekort, GAF-kort, PGA-kort och SGA-kort görs föranmälan till kalle@golfsouth.se eller till agnes@golfsouth.se.