Policy introduktionskort

SGF:s och SÖGDF:s introduktionskort och utmärkelsekort samt PGA, GAF, SGA-kort kan nyttjas för besök hos oss på Golf South Sthlm i tjänste- och studiesyfte.

Golf South Sthlm ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s och SÖGDF:S introduktionskort och utmärkelsekort samt innehavare av PGA, GAF och SGA-kort förutsatt att besöket har anmälts minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas, ej heller i kombination med våra golfpaket.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.

Anmälan av besök sker enligt nedan:

För SGF:s introduktionskort - till reception eller kansli.
För SÖGDF:s introduktionskort samt utmärkelsekort - till reception eller kansli.
För GAF-kort - till Robert Wahlin, VD eller kansli.
För PGA-kort - till Robert Wahlin, VD.
För SGA-kort - till Magnus Vuorio, banchef Kallfors eller Mathias Nilsson, banchef Vidbynäs.