Rutiner för bokning av starttider på Kallfors och Vidbynäs

Medlemmar kategori Large och Medium
Kan boka tre (3) starttider per 18-hålsbana, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag

Greenfeegäster och medlemmar kategori Small
Kan boka två (2) starttider per 18-hålsbana, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag
 
 
Ny starttid kan bokas när tidigare bokad starttid på respektive bana har nyttjats.

Vid bokning av starttid ska golf-ID anges för alla spelare i bollen.

Greenfee kan betalas via Swish på nummer 123 633 63 82. Då ska alltid en bekräftelse på betalningen visas upp i receptionen när receptionen är öppen. 

"Spontanbokning" samma dag
Vid kontakt med receptionen är spelare välkommen att boka valfri starttid innevarande dag även om spelaren har starttid bokad längre fram i tiden.

Förmåner för aktieägare i Vidbynäs och spelrättsägare i Kallfors kan du läsa om genom att klicka här.