Årsmötet 11 mars

Kallfors Golfklubb har hållit årsmöte onsdag 11 mars.

Den nya styrelsen

Den nya styrelsen

Årsmötet 2015 är nu genomfört med drygt 80 mötesdeltagare. Börje Hellqwist valdes som mötesordförande och med van hand såg han till att mötespunkterna flöt på bra.

Den fråga som drog på sig mest uppmärksamhet var styrelsens förslag att till årsmötet få godkänt för en ändring av medlemsavgiften till klubben från kr 400:- till 300:- avseende innevarande år. Lars Grufman, klubbordförande fick många frågor som han besvarade på ett tillfredsställande sätt, varpå man kunde gå till beslut att gå på styrelsens förslag. Den främsta bakgrunden är den nya situation som uppstått i samband med etablerandet av Golf South Sthlm med samarbete mellan de båda klubbarna Vidbynäs GC och Kallfors GK samt tillskottet av medlemmar från Järna GK då denna klubb upphörde i december månad 2014.

Medlemsavgiften för 2016 beslutades bli kr. 300:-.

Nya i styrelsen är Ingemar Nyman, ordinarie ledamot och Marianne Höglund, suppleant. 

Kallforsstipendiaten 2014, Casper Carlson fick gå fram och ta emot en vacker vårbukett och fick varma applåder för sina golfprestationer samt att han både varit ett gott föredöme för sina kamrater som för klubben.

Peter Sundmark tilldelades utmärkelsen Årets ledare 2014 med följande motivering:
För sitt engagemang som både lagledare för H45, tävlingsledare för Kallforsmatchen, Måndagsgolfen, Morgongolfen samt föredömlig presentation och dokumentation av dessa verksamheter. 
Peter fick ett diplom och kr. 1000:- av klubbordföranden och varma applåder. Hans namn kommer också att finnas på en liten namnskylt i klubbrummet.

Göran Pettersson, Ordförande i Medlemskommittén avtackades för sina fina mångåriga insatser. 

Anna Öqvist avtackades också för sin tid i styrelsen som Bolagets representant samt Börje Hellqwist för hanterandet av ordförandeklubban. Båda fick var sin vårbukett samt mycket varma applåder av mötesdeltagarna. 

Efter att årsmötesförhandlingarna avslutats berättade Lars Grufman om det pågående Värdegrundsarbetet samt resultatet av den under 2014 genomförda Medlems- och Gästenkäten. 

Därefter var det Pelle Sättares, VD för Golf South Sthlm, att ta till orda och informera om både om det nya konceptet och hur arbetet kommer att se framöver samt ambitionerna att det skall bli så bra som möjligt för oss golfspelare.

Joakim Thorberg, greenkeeper berättade om hur det ser ut på banan för närvarande och hur den klarat vintern samt vilka förändringar man gjort under hösten. En stående fråga är när man öppnar för spel på banorna så var svaret att är för tidigt att säga. Järna P & P är öppen och välbesökt plus att Vintercupen kommande helg kör igång igen efter att snön smält bort.

Avslutningsvis informerade klubbens head pro, Robert Eriksson att han fått ett tillskott i Louise Magnusson som assisterande pro efter sin genomförda golfledarutbildning steg 3 i höstas. Därmed blir de med Jessica Bäckström, assisterande pro, tre personer som skall hälpa oss att bli bättre golfare. Robert nämnde också de resor som är planerade i närtid och den i oktober.

Årsmötesprotokoll.

Fotograf till nedanstående bilder från årsmötet: Annika Karlsson.

Kommentarer