Förmåner aktieägare/spelrättsägare

Som aktieägare i Vidbynäs Golf eller spelrättsägare i Kallfors Golf har du extra förmåner. Vi önskar ge dig dessa förmåner som tack för att du är en trogen medlem och viktig ambassadör för våra två golfanläggningar. Dina förmåner under 2022 är dessa:

Förmånsvouchers
Large och Medium – aktieägare Vidbynäs eller spelrättsägare Kallfors
Innehavare av en spelrätt eller aktie, som betalt årsavgift Large eller Medium för innevarande år, erhåller två förmånsvouchers som gäller för spel en helgfri måndag-fredag och berättigar till spel för 1-3 gäster per voucher, för 100 kr per spelare på Kallfors eller Vidbynäs.

Rabatt på produkter
Large och Medium – aktieägare Vidbynäs eller spelrättsägare Kallfors
25% rabatt på årskort för vagnhyra.
25% rabatt på klippkort för golfbil.

Bokning av starttider
Large och Medium – aktieägare Vidbynäs

Kan boka tre (3) starttider per 18-hålsbana på Vidbynäs, varav max två (2) på helg
Kan boka tre (3) starttider på 18-hålsbanan på Kallfors, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag

Large och Medium – spelrättsägare Kallfors
Kan boka tre (3) starttider på 18-hålsbanan på Kallfors, varav max två (2) på helg
Kan boka tre (3) starttider per 18-hålsbana på Vidbynäs, varav max en (1) på helg
Kan boka fyra (4) starttider på Kallfors 9-hålsbana, varav max två (2) på helg
För Kallfors 9-hålsbana gäller att två (2) starttider kan bokas samma dag