För Golfspelaren

Detta är ett dokument som förtydligar vilka rättigheter och skyldigheter Bolaget Järna Golf AB har och Golfspelare som är ansluten till Kallfors Golf har (bolagets anslutningsnamn som A1:a i Svenska Golfförbundet är Kallfors Golf).