Ansökan medlemskap Kallfors Golfförening

Om du skulle vilja bli medlem i Kallfors Golfförening fyller du i denna ansökan, din medlemsavgift på 100 kr ska vara betald senast 31/12 2018 till bankgironummer 5252-4683.

Observera att ett eventuellt medlemskap i Kallfors Golfförening inte har någonting med ditt golfspel att göra.