Kallfors Golfförening

Kallfors Golfförenings syfte är att avsluta de åtaganden som Kallfors Golfklubb har mot Allmänna arvsfonden samt att förvalta de medel som finns kvar i Juniorfonden och de medel som skall gå till belysning på det nya övningsområdet.

Vill du bli stödmedlem i Kallfors Golfförening? Betala in 100 kr senast den 31/12 2019 till bankgironummer 5252-4683.

Observera att ett eventuellt medlemskap i Kallfors Golfförening inte har någonting med ditt golfspel att göra.