Policy introduktionskort

SGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök hos oss på Golf South Sthlm i tjänste- och studiesyfte.

Golf South Sthlm ger möjlighet till spel utan erläggande av greenfeeavgift för innehavare av SGF:s introduktionskort samt innehavare av PGA, GAF och SGA kort förutsatt att besöket har anmälts minst en dag i förväg. Möjligheten till spel utan erläggande av greenfeeavgift gäller ej vid spel lördag, söndag, helgdag med start före 14.00.

Vid deltagande i tävling kan ovanstående kort ej användas, ej heller i kombination med våra golfpaket.

Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.

Anmälan av besök sker enligt nedan:

För SGF:s introduktionskort - till reception eller kansli
För GAF-kort - till Robert Eriksson, VD eller kansli
För PGA-kort - till Robert Eriksson, VD
För SGA-kort - till Joakim Thorberg, banchef Kallfors eller Mathias Nilsson, banchef Vidbynäs