Ansökan medlemskap Kallfors golfförening

Om du skulle vilja bli medlem i Kallfors golfförening fyller du i denna ansökan, din medlemsavgift på 100 kr ska vara betald senast 31/12 2017 till bankgironummer 5252-4683. Observera att ett eventuellt medlemskap i Kallfors golfförening inte har någonting med ditt golfspel att göra.