Kallfors golfförening

I maj 2017 fick Kallfors golfbana en ny anslutningsform i Svenska golfförbundet. Från att tidigare ha varit en M1:a genom Kallfors Golfklubb, har nu Kallfors golfbana blivit anslutna som en A1:a. Detta har du kanske märkt genom att det nu står Kallfors golf istället för Kallfors Golfklubb på Min Golf.

Denna ändring beslutades på Kallfors golfklubbs årsmöte i mars 2017. Skillnaden är att det nu är bolaget (Järna Golf AB) istället för klubben som är anslutet till Svenska golfförbundet. Det är alltså bolaget som har skyldigheten att se till att den idrottsliga verksamheten med bland annat tävlingar, juniorverksamhet och hcp sköts på rätt sätt. Det är genom ditt medlemskap i Kallfors golf som du får ditt Golf-ID och tillgång till Min Golf.

Kallfors Golfklubbs verksamhet har alltså lagts ner. Under en begränsad tid kommer den nybildande Kallfors golfförening avsluta de åtaganden som Kallfors Golfklubb hade mot Allmänna arvsfonden samt förvalta de medel som finns kvar i juniorfonden och de medel som skall gå till belysning på det nya övningsområdet.

Har ni några frågor om Kallfors Golfförening får ni gärna kontakta

Thomas E Andersson, ordförande Kallfors Golfförening

anderssontea@gmail.com

070-7975130

Om du skulle vilja bli medlem i Kallfors golfförening går du in på hemsidan och fyller i blanketten för ansökan om medlemskap i Kallfors golfförening. Om du väljer att bli medlem ska din medlemsavgift på 100 kr vara betald senast 31/12 2017 till bankgironummer 5252-4683. Observera att ett eventuellt medlemskap i Kallfors golfförening inte har någonting med ditt golfspel att göra.