Handigolf

Välkommen till en ny Handigolf-säsong!

Träningarna startar söndagen den 23 april 2017 mellan kl 15.00-17.00

 

Sedan 1996 är golf för funktionsnedsatta, Handigolf, integrerad i Svenska Golfförbundets ordinarie verksamhet. Handigolfgruppen har i uppdrag från Svenska Golfförbundets styrelse att utveckla golf för grupperna synskadade och fysiskt funktionsnedsatta (kategori 1) och intellektuellt/psykiskt funktionsnedsatta spelare (kategori 2).

Kallfors GK är en av Sveriges klubbar som satsar på att erbjuda ungdomar med funktionsnedsättning en plats där man kan både träna av entusiastiska ledare och uppmuntras till att tävla både lokalt, nationellt och internationellt.

Golfanläggningen är idag med hjälp av bidrag från Allmänna arvsfonden anpassad så att även rullstolsbundna kan komma i åtnjutande av de olika faciliteterna på klubben.

Handigolfkommittén är en del av klubbens styrelse och representeras för närvarande genom Leif Söderling och Stefan Svensson.

Information om säsongen 2017 kommer inom kort.

2016

Handigolfkommittén har som mål att i första hand:

  • Utöka verksamheten genom att få fler spelare att delta i träning och tävlingsverksamhet på Handigolftour och därigenom uppnå en större bredd och elitsatsning för dem som vill;
  • Öppna upp för spelare med fysiskt funktionsnedsättning i träningsverksamheten;
  • Rekrytera ledare till verksamheten;
  • Få bidrag till hjälpmedel för handigolfarna;
  • Befästa Kallfors GK:s ställning som ledande i Sverige inom Handigolf; 

Historik 

Rasmus Bjurling uppmärksammas i ett videoinslag på Svenska Golfförbundets hemsida - Handigolf

TV4 filmat filmade våra svenska ungdomar som skall representera Sverige i Special Olympics Summer Games i Los Angeles. Här ett inslag om golf i avsnitt 3. Aktör Rasmus Bjurling. Spelplats Kallfors GK, hål 9 bl.a. Klicka Dig fram till omkring 17.00 i inslaget.